ENG: This illustrated book was created as a result of the shoe production research - comparing the mass production at the shoe factory with the unique shoe making at the cobblers.

PL: Ta ilustrowana książeczka została zainspirowana obserwacjami przeprowadzonymi u szewca i w fabryce butów, porównuje proces masowej produkcji z wykonywaniem unikatowych egzemplarzy.